Loading...
Transformatie van een mulo-school naar zelfstandig wonen, verzorgings- en verpleeghuis: 30 eengezinswoningen, 80 extramurale zorgappartementen, 34 intramurale appartementen (categorie licht), 12 zorgappartementen (categorie zwaar) en gemeenschappelijke voorzieningen.