Loading...

2 – Transformatiescan


Transformatiescan

Van Quickscan naar Basisscan naar mogelijk vervolg

HEVO, Inbo en Deerns hebben de Transformatiescan ontwikkeld vanuit de complementaire toegevoegde waarde vanuit ieders expertise. Onze integrale aanpak resulteert in een hogere toekomstwaarde, een kort onderzoeksproces en lagere kosten.

Haalbaarheidsonderzoek

De haalbaarheid van renovatie of transformatie wordt op een transparante, systematische, interactieve en efficiënte wijze onderzocht via het doorlopen van een aantal stappen. Als opdrachtgever bent u vanaf het initiatief tot en met het eindadvies betrokken bij het onderzoeken van de haalbaarheid van een nieuw concept voor uw gebouw(en).

transformatiescan_schema5

We werken in de Transformatiescan van grof naar fijn:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.