Loading...

Basisscan


Basisscan

Globaal haalbaarheidsonderzoek

In deze vervolgstap onderzoeken we in een interactief proces het gebouw en organiseren we een aantal workshops waarbij we de volgende onderdelen in beeld brengen:
  • Relevante documentatie over organisatie, gebouw en omgeving.
  • Doelgroepen en functies.
  • Marktverkenning.
  • Globaal Programma van Eisen, werkprocessen.
  • Vertaling in een nieuwe ruimtelijke indeling op het niveau van een vlekkenplan.
  • Globale investerings- en exploitatieopzet.
Het doel van de basisscan is om inzicht te bieden in de ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid van de transformatieopgave. De Basisscan vormt voldoende basis voor interne besluitvorming om al dan niet door te gaan met transformatie, en een eerste financiële verkenning met mogelijke financiers.
De Basisscan voeren wij uit in een periode van acht weken. Indien u besluit de transformatie daadwerkelijk uit te gaan voeren zetten wij, op uw verzoek, de laatste stap in de planvorming voor realisatie.