Loading...

Vervolgstappen


Vervolgstappen

Gedetailleerde uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek

Na het besluit om verder te gaan, kan op basis van de Basisscan worden gestart met het opstellen van het Programma van Eisen, het uitwerken van een structuurontwerp, het maken van een gedetailleerd investeringsoverzicht en een zorg- en vastgoedexploitatie.
Het doel van deze stap is om te komen tot de realisatie van de transformatie. Hierin zijn de volgende fasen te onderscheiden: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, realisering, oplevering, nazorg en exploitatie.